Informativno vrednotenje vašega podjetja

Informativno vrednotenje služi kot okvirna tržna cena podjetja. Pri tem ne gre za uradno cenitve temveč za dober približek tržni ceni. Informativno vrednotenje je zasnovano na metodi večkratnika EBITDA, ki je dober približek denarnim tokovom podjetja, od katerih je zelo odvisna končna cena prodaje. Končna prodajna cena pa je odvisna tudi od mnogih drugih dejavnikov kot so npr. zadolženost, likvidnostni faktor, panoga v kateri podjetje deluje, dejavnik ključne osebe v podjetju, etc.

Za izdelavo uradnih cenitev, v postopku skrbnega pregleda podjetja, sodelujemo z vodilnimi zunanjimi sodelavci.

Za informativno oceno vrednosti izpolnite spodnji obrazec. Vaše podatke bomo obravnavali zaupno in z najvišjo mero skrbnosti.